*Regulamin promocji PAKIET COMFORT
  1. Płatność za pakiet dokonywana jest jednorazowo.
  2. Wizyty wchodzące w skład pakietu muszą zostać wykorzystane maksymalnie w przeciągu 2 miesięcy od daty zakupu pakietu.
  3. Pakiet nie obejmuje wizyt domowych (z dojazdem do Pacjentki) oraz aplikacji kinesiotapingu.
  4. Wizyty należy odwoływać lub zmieniać termin wizyt, z minimum 24h wyprzedzeniem czasowym.
  5. W przypadku nieobecności Pacjentki, wizyta wchodząca w skład pakietu, która nie została odwołana z 24h wyprzedzeniem czasowym, bezzwrotnie przepada.
  6. Niewykorzystana wizyta, wchodząca w skład pakietu nie może zostać przepisana na inną osobę (np. koleżankę).
  7. Pacjentka dokonując zakupu pakietu, potwierdza akceptację powyższego regulaminu.