Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie “RODO”), chcieliśmy poinformować Cię w jakim celu i w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jak możesz realizować przysługujące Ci prawa.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane i przetwarzane Twoje dane osobowe, jest “PELVISMED Adrianna Grobelna”, zarejestrowana w Gdańsku przy ulicy Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 34 D/10, 80-364 świadczącym usługi na terenie Trójmiasta (dalej „PELVISMED”, “Gabinet”, “Gabinet Fizjoterapii” lub “Gabinet Fizjoterapii uroginekologicznej”). Możesz skontaktować się z nami telefonicznie: +48 517 404 964, wysyłając wiadomość tradycyjnie w formie pisemnej na wyżej wskazany adres lub elektronicznie pod adres: kontakt@pelvismed.com.

Czy PELVISMED powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych?

PELVISMED nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jednakże przysługuje Ci prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: (22) 860 70 86.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania Karty Pacjenta oraz z formularza kontaktowego w przypadku wysłania zapytania przez stronę internetową firmy lub Facebook.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonywania czynności związanych z Tobą, a w tym do:

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, w celu możliwości świadczenia przez nas usługi:

Nie wyrażenie zgody na podanie w/w danych osobowych, będzie równoznaczne z brakiem wyrażenia zgody na przeprowadzenie wizyty i wykonanie zabiegu fizjoterapeutycznego. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy prosić Cię o podanie innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Gabinetu Fizjoterapii uroginekologicznej?

Gwarantujemy spełnienia wszystkich Twoich praw, wynikających z ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj.:

Komu udostępniamy Twoje dane?

Z uwagi na korzystanie z usług i rozwiązań zewnętrznych dostawców i podwykonawców Gabinet PELVISMED może przekazywać dane osobowe innym podmiotom. Dane mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów:

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane bezterminowo lub w przypadku dobrowolnego wycofania zgody maksymalnie przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w celach:

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia, wręczenie nagrody.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do krajów trzecich.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (jednocześnie nie podlegają profilowaniu) i nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoja sytuację.