Logo Pelvismed

Pelvismed – Gabinet fizjoterapii uroginekologicznej

Adrianna Grobelna

Zdjęcie wejścia do gabinetu

Najważniejsze zasady dotyczące wizyty:

1. Wizytę można odwołać lub przełożyć najpóźniej do godz. 18.00 dnia poprzedzającego wizytę. Jeśli Twoja wizyta jest zaplanowana na piątek, to modyfikacji możemy dokonać do godz. 18.00 w czwartek.

2. W przypadku odwołania lub przełożenia wizyty z mniejszym wyprzedzeniem czasowym, Pacjentka jest zobowiązana do wykonania przedpłaty w wysokości 50% ceny wizyty. Kwotę tę, traktujemy jako zadatek na poczet kolejnej, umówionej wizyty. Przedpłata będzie wliczona do kosztu kolejnej wizyty, a w przypadku powtórzenia wyżej wymienionej sytuacji, nie podlega zwrotowi.

3. Przedpłaty należy dokonać przelewem na dane: PELVISMED Adrianna Grobelna-Krajcer, nr konta: 85116022020000000522097894 , a potwierdzenie przelewu przesłać na adres: kontakt@pelvismed.com . Na wykonanie przedpłaty dajemy 24h od momentu otrzymania powyższej informacji. Brak przedpłaty oznacza anulację zarezerwowanego terminu wizyty.

4. Na wizytę należy przyjść punktualnie. W przypadku spóźnienia, z jakiejkolwiek winy Pacjentki, wizyta nie ulega przedłużeniu.

5. Jeśli opóźnienie powstaje z naszej winy, wizyta zostaje odpowiednio przedłużona.

6. Wizyty domowe należy opłacić przelewem minimum 1 dzień przed wyznaczonym terminem spotkania. Fakturę za wizytę otrzymasz mailowo.

7. Dokonując rezerwacji terminu wizyty, potwierdzasz akceptację powyższych zasad.

`

Oświadczenie lekarskie

Przed pierwszą wizytą, pacjentki będące w ciąży proszone są o skonsultowanie się z lekarzem prowadzącym ciążę w celu otrzymania zaświadczenia o braku przeciwskazań do udziału w zabiegach.

Wydrukuj oświadczenie